เมนูอาหาร ขนาด A4 มี 12 หน้ารวมปก (เข้าเล่มแบบมุงหลังคา)

รหัสสินค้า : ME-A4-001

จำนวนสินค้า ราคา
1 ถึง 4
362.73 ฿
5 ถึง 9
266.43 ฿
10 ถึง 19
212.93 ฿
20 ถึง 49
159.43 ฿
50 ถึง 99
148.73 ฿
100 ถึง 199
117.70 ฿
200 ขึ้นไป
96.30 ฿
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

+ 12 หน้า รวมปก

+ ขนาดมาตาฐาน A4 (21x29.7 cm.

+ กระดาษอาร์ต 260 แกรม (ปกและเนื้อใน)

+ พิมพ์สี 4 สี 2 ด้าน

+ เคลือบเงา หรือ เคลือบด้าน ทุกหน้า

+ เข้าเล่ม เย็บมุมหลังคา