เมนูอาหาร ขนาด A4 แนวตั้ง (แบบ 8 หน้า) มุงหลังคา

รหัสสินค้า : ME-A4-003

จำนวนสินค้า ราคา
1 ถึง 49
374.50 ฿
50 ถึง 99
117.70 ฿
100 ถึง 199
80.25 ฿
200 ขึ้นไป
69.55 ฿
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 42.80 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

+ แบบ 8 หน้า รวมปก แนวตั้ง

+ ขนาดมาตาฐาน A4 (21x29.7 cm.)

+ กระดาษอาร์ต 260 แกรม (ปกและเนื้อใน)

+ พิมพ์สี 4 สี 2 ด้าน

+ เคลือบเงา หรือ เคลือบด้าน ทุกหน้า

+ เข้าเล่ม แบบมุงหลังคา (เย็บลวดเหล็กกลางหน้ากระดาษ)


ราคา

  • จำนวนเล่ม 1 เล่ม 8 หน้า ราคาเล่มละ 374.50 บ.
  • จำนวนเล่ม 50 เล่ม 8 หน้า ราคาเล่มละ 117.70 บ.
  • จำนวนเล่ม 100 เล่ม 8 หน้า ราคาเล่มละ 80.25 บ.
  • จำนวนเล่ม 200 เล่ม 8 หน้า ราคาเล่มละ 69.55 บ.

** ราคาที่แจ้ง เป็นราคาที่รวม vat 7% แล้ว **