สติกเกอร์ ลาเบล เนื้อ PP (แบบขาวมัน / ขาวด้าน)

รหัสสินค้า : ST-002

จำนวนสินค้า ราคา
1 ถึง 50
75.00 ฿
51 ถึง 100
70.00 ฿
101 ขึ้นไป
65.00 ฿
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เป็นเนื้อที่มีการผสมเนื้อกระดาษ และเนื้อ PVC เข้าด้วยกัน ทำให้เป็นการนำข้อดีทั้ง 2 อย่างมารวม คือ สีที่ยึดติดได้ดีเหมือนเนื้อกระดาษ ความเหนียวฉีดขาดยาก โดนน้ำได้ เหมือนเนื้อ PVC

สติ๊กเกอร์คุณภาพสูง

  • แบบขาวมัน / แบบขาวด้าน
  • พื้นขาวนวล
  • มีความเหนียว
  • ฉีกขาดยาก
  • ยึดติดแน่น
  • โดนน้ำได้


ราคา/แผ่น A3

  • จำนวน 1-50 แผ่น A3 ราคาแผ่นละ 75 บ.
  • จำนวน 51-100 แผ่น A3 ราคาแผ่นละ 70 บ.
  • จำนวน 100+ แผ่น A3 ราคาแผ่นละ 65 บ.

** ราคานี้รวม vat 7% แล้ว **


เพิ่มเติม :

  • จำนวนดวงของสติกเกอร์ ขึ้นอยู่กับขนาดงานนั้นๆ ที่สามารถวางบนแผ่นขนาด A3 เช่น งานขนาด 3 ซม. จะวางได้ประมษร 117 ดวง เป็นต้น